Prajakta mali without makeup

Photo credit@ instagram @prajakta_official

प्राजक्ता माळीचा हा मेकअप ना केलेला फोटो कसा आहे

Photo credit@ instagram @prajakta_official

Photo credit@ instagram @prajakta_official

प्राजक्ता माळीची जन्मतारीख ८ ऑगस्ट १९८९ आहे

Photo credit@ instagram @prajakta_official

Photo credit@ instagram @prajakta_official

Photo credit@ instagram @prajakta_official

Photo credit@ instagram @prajakta_official

Photo credit@ instagram @prajakta_official

Photo credit@ instagram @prajakta_official